Zajęcia mają charakter treningu. Dzieci poznają zestaw ćwiczeń, dzięki którym poprawiają tempo czytania, koncentrację oraz rozumienie tekstu i zapamiętywanie przeczytanych informacji. Poprzez systematyczny trening uczą się efektywnej pracy z tekstem – wybierają najistotniejsze informacje i odpowiadają pełnym zdaniem na pytania. Zajęcia wzbogacone są twórczymi działaniami związanymi z treścią czytanych tekstów, m.in. efektownymi eksperymentami naukowymi. Przedstawiamy dzieciom i trenujemy z nimi notowanie na zasadzie „map myśli”. Pokazujemy, jak wykorzystać „mapy myśli” do przygotowania pracy domowej, napisania planu wypracowania, powtórzenia materiału do sprawdzianu, itp